Politica de confidentialitate

 

Aceasta politica a fost redactata la data de 30.08.2018, urmand a fi revizuita si actualizata periodic.

Confidentialitatea si protectia informatiilor colectate de la dvs. sunt de o importanta vitala pentru noi. Aceasta politica va va indica ce date cu caracter personal sunt colectate atunci cand dvs. decideti sa accesati serviciile noastre prin oricare din modalitatile de accesare disponibile, modul prin care aceste date sunt colectate, procesate, dezvaluite, transferate si stocate de catre noi si de catre colaboratorii nostri.  Va recomandam sa analizati aceste informatii si sa ne contactati in masura in care aveti intrebari sau nelamuriri la adresa de e-mail: protectiadatelor@good-days.ro sau la nr. de tel.: 0752.269.236.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)- la care ne vom referi in continuare ca „GDPR”, ne spune ca datele cu caracter personal inseamna orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

Principiile noastre in prelucrarea datelor cu caracter personal:

Datele dvs. sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent;
Colectarea si prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinate, explicite si legitime;
Procesarea datelor se realizeaza in mod adecvat si limitat, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate;
Datele colectate si prelucrate vor fi corecte si actualizate;
Datele dvs. vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate;
Procesarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor;
Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Cum protejam informatiile colectate de la dvs.

Datele pe care ni le furnizati dvs:

Va solicitam furnizarea datelor cu caracter personal prin intermediul formularului de comanda pentru produsele disponibile pe site-ul colafast.ro, in scopul executarii contractului (practic pentru a putea onora comanda dumneavoastra), pentru deschiderea contului de utilizator pe website-ul nostru sau pentru a raspunde la solicitarile transmise prin formularul de contact. De asemenea, va solicitam datele cu caracter personal pentru diversele campanii pe care le organizam pe pagina noastra de Facebook, administrata exclusiv de societatea GOOD DAYS THERAPY SRL in vederea asigurarii premiului pus in joc sau pentru a va contacta si a va raspunde, in urma solicitarilor formulate on-line disponibile pe reteaua de socializare Facebook sau in urma contactarii societatii noastre prin intermediul Facebook Messenger, in vederea primirii de informatii despre activitatea noastra.

Datele pe care le obtinem atunci cand accesati site-ul nostru:

Ca in cazul majoritatii site-urilor, si site-ul colafast.ro colecteaza in mod automat informatii pe care le stocheaza in fisiere electronice. Astfel de informatii pot include adresa dumneavoastra IP (Internet Protocol), localizarea generala sau regionala a conectarii la internet a calculatorului dumneavoastra, tipul de browser folosit sau istoricul paginilor de internet accesate. Folosim aceasta informatie pentru a imbunatati in mod constant site-ul nostru si pentru a fi la curent cu nevoile clientilor nostri.

Datele pe care le obtinem de la terte parti:

Avem numerosi parteneri, furnizori si colaboratori care ne ajuta sa ne desfasuram activitatea si sa va livram in cele mai bune conditii produsele solicitate.

Exista situatii cand doar acestia pot colecta datele dumneavoastra personale ce ne sunt necesare executarii contractului, promovarii sau evaluarii activitatii noastre, dupa cum urmeaza:

  • De pe reteaua de socializare Facebook primim informatii despre persoanele care ne contacteaza sau ne viziteaza profilul ce ne ajuta sa ne evaluam activitatea astfel incat sa va putem pune la dispozitie serviciile noastre in conformitate cu nevoile dvs.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Daca optati sa nu ni le furnizati sau sa ni le furnizati doar partial, atunci cand acestea ne sunt necesare pentru scopurile declarate, este posibil sa nu va putem furniza serviciile/produsele noastre.

Atunci cand nu sunteti siguri ca doriti sa intrati intr-o relatie contractuala cu societatea noastra, dar doriti sa aflati despre serviciile/produsele noastre, vom solicita furnizarea datelor cu caracter personal pentru comunicarea ofertelor noastre prin posta, telefon, e-mail sau prin orice alt mijloc pe care vi-l vom aduce la cunostinta inainte de momentul colectarii. Aceasta este activitatea noastra de promovare (marketing), pe care nu o putem realiza in absenta consimtamantului dumneavoastra expres. Aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat in vederea colectarii si prelucrarii datelor dvs. persoanale, contantandu-ne la adresa de e-mail: protectiadatelor@good-days.ro.

Scopul si temeiurile procesarii datelor de catre operator

Pentru furnizarea serviciilor GOOD DAYS THERAPY SRL sau pentru crearea contului de utilizator pe site, prelucrarea datelor pe care dvs. ni le puneti la dispozitie este necesara in scopul executarii contractului. Pentru furnizarea unor servicii ce nu impun incheierea unui contract, vom prelucra datele dvs. in interes legitim, pentru a va oferi serviciul sau informatia pentru care optati. Pentru marketing Direct, va vom solicita consimtamantul expres. Pentru supravegherea video/audio, GOOD DAYS THERAPY SRL are un interes legitim, anume siguranta si interesul consumatorilor, siguranta personalului si a bunurilor apartinand operatorului si prevenirea infractiunilor.

Pentru scopurile indicate in cuprinsul acestei politici, vom colecta, in principal, urmatoarele date: Nume si prenume, Adresa de livrare, Numarul de telefon, Adresa de e-mail.

Transferul datelor dvs.

GOOD DAYS THERAPY SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (contabilitate, instructori fitness) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele GOOD DAYS THERAPY SRL sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a operatorului sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Perioada pentru care stocam datele dvs.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului colafast.ro sunt retinute pe o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani, in functie de scopul colectarii datelor personale, dupa cum urmeaza: datele furnizate prin intermediul formularului de comanda vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la momentul colectarii, iar datele pe care ni le oferiti in scop de Marketing direct pentru o perioada de 5 ani, calculata de la momentul oferirii consimtamantului dvs. expres.

Newslettere

Folosim serviciul MailChimp si Active Campain pentru transmiterea mesajelor de marketing. MailChimp si Active Campain se declara a fi in conformitate cu GDPR si ofera posibilitatea renuntarii in orice moment la abonarea la newsletter.

Drepturile dvs. privind datele personale

Dreptul de acces inseamna dreptul dvs. de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul dvs. de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti cu precadere dreptul  de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea noastra.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul dumneavoastra de a solicita sa va fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; decideti sa va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care veti contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care dumneavoastra v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra celor apartinand dumneavoastra.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre GOOD DAYS THERAPY SRL la adresa de e-mail: protectiadatelor@good-days.ro.

Promovam siguranta si securitatea

GOOD DAYS THERAPY SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor GDPR. GOOD DAYS THERAPY SRL, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

NU promovam SPAM-ul

Nu furnizam adresa dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail obtinute de la persoanele vizate.

Modificari ale Politicii de Confidentialitate

Daca consideram ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari pentru a va informa cu privire la informatiile pe care le colectam si modul in care le utilizam.


Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.


Vezi şi politica de utilizare a cooke-urilor.